Ny ordförande för Byanätsforum.

Byanätsforum höll torsdagen den 31 mars sin första ordinarie årsstämma med sammanlagt 28 personer närvarande vilka representerade 20 av föreningens medlemmar. Förhandlingarna leddes av Staffan Nilsson från Hela Sverige ska leva och diskussioner fördes i god anda.

Ny ordförande för Byanätsforum. Läs mer »