Utveckling av bredbandsstödet.

Nu har samtliga ansökningar till Post- och telestyrelsens bredbandsstöd för 2021 blivit hanterade och det visar sig att endast ett fåtal bredbandsföreningar blivit tilldelade stöd. – Vi ser även att några av bredbandsföreningarna fått avslag på grund av bristande ekonomisk ställning vilket vi vill se att PTS tittar på ett varv till, säger Magnus Andersson …

Utveckling av bredbandsstödet. Läs mer »