Självskattning och beredskap 11/10

Byanätsforums Förvaltningsråd har tillsammans med Stadsnätsföreningen tagit fram ett Självskattningsverktyg som kan användas av styrelserna i våra medlemsföreningar. Verktyget bygger på Robust fiber och används för att göra en självskattning av robusthet och kvalité i föreningens nät.

Jimmy Persson, Utvecklings och säkerhetschef på Stadsnätsföreningen berättar på webbinariet mer om Självskattningsverktyget och Robust fiber.
Hög driftsäkerhet i våra nät är beroende av hög kvalité i näten och god beredskap för olika scenarier och i värsta fall kriser. Eiwor Backelund Jacobsson, Ordförande för Byanötsforum, håller under webbinariet en workshop med fokus på höjd kvalité och beredskap för kriser.

Webbinariet är öppet för alla intresserade, nya som gamla och blivande medlemmar!

Datum: Onsdag den 11/10
Klockan: 18-20
Plast: Digitalt via Zoom
Anmälan senast 10/10 till kansliet

Rulla till toppen