PTS når inte bredbandsföreningar

I slutet av november fattade PTS de sista besluten för årets bredbandsstöd och efter att den så kallade nationella potten fördelats står det klart att PTS återigen misslyckats med att nå ut till bredbandsföreningarna med sitt stöd!

PTS säger själva i ett pressmeddelande från 17 november att ”Vi är extra glada att så många av de ekonomiska föreningarna som sökt bredbansstöd i år, också har blivit tilldelade stöd” men analyserar man siffrorna lite djupare så visar det sig vara samma dåliga utfall som tidigare år. 2022 tilldelades sju bredbandsföreningar 13Mkr och 2023 tilldelades sju bredbandsföreningar 14,2Mkr. Förvisso en ökning men som andel av det totala stödet går våra medlemmar från 1,05% till 1,17% – alltjämt en rännil av alla de pengar som fördelas!

Enligt PTS statistik har ekonomiska föreningar sökt för 17 projekt men endast tilldelats medel för 10 vilket innebär att cirka 40% av ansökningarna avslagits. Till viss del beror det dåliga utfallet på att PTS återigen avslagit ansökningar från ekonomiska föreningar för att man inte kunnat bedöma deras ekonomiska stabilitet.

Byanätsforum har arbetat intensivt för att få bättre villkor för bredbandsföreningar, men också med att stödja de föreningar som deltar i sökprocessen. PTS behöver här också engagera sig för att stödja bredbandsföreningar på olika sätt, särskilt med tanke på det förtydligande de fått i regleringsbrev från regeringen. Vi behöver gemensamt arbeta mer uppsökande för att få fler att ta steget att söka. Från Byanätsforums sida är vi beredda att exempelvis stödja nätverk som kan göra en gemensam ansökan. Detta arbete behöver nu ökas ytterligare!

Rulla till toppen