PTS Bredbandsstöd 2022

PTS har nyligen fattat det sista beslutet om 2022 års tilldelning av bredbandsstöd. Vi kan återigen konstatera att bredbandsföreningar får mycket liten del av det totala bidraget. Av knappt 1.245 miljoner tilldelas sju fiberföreningar drygt 13 miljoner eller 1,05%. Vi är väldigt glada att dessa sju får del av bidraget men vill se att det ökar kraftigt kommande år. Glädjande är också att Byanätsforums arbete med att förenkla för ekonomiska föreningar har fått genomslag då det är fler föreningar än 2021 som får del av stödet.

Vi vill också särskilt uppmärksamma de fyra medlemsföreningar som fick del av stödet: Tavelsjö ByaNät, By-Horndal Landsbygdsfiber, Flicksäter Fiber och Larv Längjum Fiber. Grattis till stödet!

Byanätsforum kommer att fortsätta bearbeta PTS för att ytterligare förbättra villkoren för bredbandsföreningar att få del av bidraget. Vi kommer också att bli ännu mer aktiva i att stödja de föreningar som är med i ansökningsprocessen och driver vidare det nätverk (för föreningar som avser söka stöd) som startade under 2022. I februari planerar vi att bjuda in till ett första möte med nätverket.

Här kan du läsa mer om nästa års bredbandsstöd från PTS samt dess tidsplan.

Rulla till toppen