Mentorscirkel på torsdag: Hur använder vi vårt bredbandsnät?

På torsdag, 30/3, pratar vi om hur vi kan använda vårt bredbandsnät. Vilken nytta har ni av bredbandsnätet, förutom internet, tv och telefoni? Vad mer kan nätet användas till? Vi delar erfarenheter och spånar idéer för hur den resurs vi har skapat kan användas maximalt.

Alla medlemmar är välkomna och ingen föranmälan behövs. Vi träffas på Zoom på torsdag mellan 17:30-19:00. Läs mer för zoomlänk, datum och tema för träffarna.

Rulla till toppen