Kallelse höststämma 26 oktober

Välkommen till extra föreningsstämma – Höststämma – med Byanätsforum ideell förening

Tid: 26 oktober 2023 kl 18-20

Plats: Online, länk sänds till anmälda deltagare

Dagordning: Förhandlingar hålls enligt dagordningen.

Deltagare: Alla medlemmar i Byanätsforum ideell förening har en företrädare som antingen är firmatecknare eller utsett ombud. Ett ombud behöver ha skriftlig, daterad fullmakt.
Övriga deltagare från medlemsföreningarna är givetvis välkomna att delta, särskilt under workshopen!

Efter de korta förhandlingarna har vi en workshop med rubriken: Lokal samverkan kring daglig förvaltning och krisberedskap

OBS Anmälan: Senast 24 oktober ska anmälan av deltagare med namn och mailadress skickas till kansliet@byanatsforum.se. Länk till Zoommötet skickas till anmälda deltagare den 25 oktober.

Varmt välkommen!

Styrelsen

Rulla till toppen