Vilka är knutna till Byanätsforums organisation?

Byanätforum var ett initiativ från regeringens Bredbandsforum. Uppstarten av Byanätsforum fick aktivt stöd från följande aktörer:

 • Västra Götalands regionen
 • Zitius
 • LRF
 • Hela Sverige Ska leva
 • Coompanion
 • Post- och telestyrelsen
 • Lantmäteriet
 • Telenor
 • Skanova
 • Bynet
 • Ip-Only
 • Rala
 • Nexans
 • Riksförbundet Enskilda vägar

Idag har Hela Sverige ska leva, Coompanion och LRF tagit över ansvaret för Byanätsforum. PTS och Bredbandsforum finns med som resursorganisationer men har ingen beslutanderätt.

Scroll to Top