Vilka är knutna till Byanätsforums organisation?

Byanätforum var ett initiativ från regeringens Bredbandsforum. Uppstarten av Byanätsforum fick aktivt stöd från följande aktörer:

 • Västra Götalands regionen
 • Zitius
 • LRF
 • Hela Sverige Ska leva
 • Coompanion
 • Post- och telestyrelsen (PTS)
 • Lantmäteriet
 • Telenor
 • Skanova
 • Bynet
 • Ip-Only
 • Rala
 • Nexans
 • Riksförbundet Enskilda vägar

2018 togs ansvaret över av Hela Sverige ska leva, Coompanion och LRF. PTS och Bredbandsforum blev kvar som resursorganisationer utan beslutanderätt.

2021 bildades Byanätsforum ideell förening som drivs av dess medlemmar i samarbete med Coompanion, Hela Sverige ska leva, LRF och Stadsnätsföreningen. Som stöd till styrelsen finns resurspersoner från PTS och Bredbandsforum.

Rulla till toppen