Studier och rapporter

Bredband i hela landet – Slutrapport från Bredbandsforums Byanätsgrupp

Studie om fiber till landsbygden och kommuners roll i fiberutbyggnaden (från SLU)

Utvärdering av stöd till utbyggnad av bredband, Delrapport 1 (från SLU)

Marknadsanalys som styr vilka områden som kan få stöd (från Jordbruksverket)

Effektstudie av satsning på bredband på landsbygden (från Linköpings kommun)

Erfarenheter från byanätsbyggnation ( från Davidstorps byanät Ek förening)

Så gör vi på Gotland – lärdomar från byanätsprocessen (från Susanne Stenbacka)