Någon som vet om nya bidragsreglerna kräver LOU-upphandling. Det hindrar ju att använda bönder med traktorgrävare för kortare sträckor. Detta var ju tanken med byalag. De gamla reglerna hindrade detta?

Stödvillkoren gör att vissa moment måste konkurrensutsättas för att skapa transparens. Detta gör att det inte är lika lätt att använda bygdens resurser i alla avseenden. Å andra sidan behöver inte upphandlingen bli så avancerad. Den kan istället bli en kvalitetsindikator, särskilt om upphandlingsmallen används. För mer information se Jordbruksverkets hemsida. https://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/stodilandsbygdsprogrammet/bredband/konkurrensutsattning.4.44141f7315158c431c5b920f.html

Rulla till toppen