Information om försäkringar

Hela Sverige ska leva – Under byggnationsprocessen erbjuder Hela Sverige ska leva en försäkring som ger ett bra skydd. Läs mer på deras webbsida om Byalagsförsäkring.

När bredbandsnätet är färdigställt är det viktigt att teckna en försäkring som skyddar anläggningen mot exempelvis stormskador. Försäkringen bör innehålla skydd för egendom, hyresförlust, ansvar (för föreningen och för styrelsen), rättsskydd, förmögenhetsbrott etc.

Fibersamverkan.se har en specialanpassad försäkring med specifika fördelar. En försäkring som fyller de behov som uppstår för medlemsföreningarna i Fibersamverkan.se.

Rulla till toppen