Information från myndigheter

Regeringens bredbandsstrategi

Personalliggare och fiberföreningar (från Skatteverket och Byanätsforum, 2016-09-30)

Beskrivning av hur kravet om överdimensionering kan uppfyllas (från Jordbruksverket)

Jordbruksverkets webbplats om bredband och stöd (från Jordbruksverket)

Listor på ansökta bredbandsprojekt inom Landsbygdsprogrammet (från Jordbruksverket)

Information från Lantmäteriet om bredband

Skatteverkets information om att driva bredbandsförening som ekonomisk förening

Skatteverkets ställningstagande om moms

Info om Bredbandskartan (från PTS)

Info om Ledningskollen (från PTS)

Info om fornminnen etc via WebbGIS (från Länsstyrelserna)