Vad är en rimlig kostnad för att upprätta en fiberanslutning?

Det varierar. Över tiden har vi sett att medlemmarnas samlade finansiering till föreningen, genom medlemsinsatser och anslutningsavgifter, normalt har varierat mellan 15 000 kr och 30 000 kr per anslutning.
PTS har gjort en bedömning att ”skälig” betalning per anslutning kan variera från 10 000 kr upp till 40 000 kr.

Rulla till toppen