Hur bedriver en ekonomisk förening handel inom föreningen och hur blir det med momsen?

En ekonomisk förening ska i huvudsak bedriva en ekonomisk verksamhet med sina medlemmar. Fibernätsföreningar, som ekonomiska föreningar, gör normalt detta genom att ta betalt av medlemmarna för upprättade anslutningar (anslutningsavgifter) och att de använder föreningens nät (nätavgifter). Upplåtelse av nät är momspliktig verksamhet. Någon annan verksamhet behöver föreningen inte ha. En del föreningar säljer också kommunikationstjänster och bredbandstjänster till sina medlemmar genom avtal med operatörer/leverantörer.

Se illustration i Handbok för fiberföreningar (finns under ”Mallar”)

Se även Skatteverkets ställningstagande i frågan.

Rulla till toppen