Ger forskningen stöd för att tillgång till bredband ger tillväxt på landsbygden?

Ja. En ny metastudie pekar på att bredband gör skillnad, men effekten är mindre än i urbana områden.
http://www.whatworksgrowth.org/policy-reviews/broadband/

Forskning visar också att arbete med bredband på landsbygden ger en rad andra positiva effekter.
Läs gärna Susanne Stenbackas rapport om Byanät.

Scroll to Top