Ger forskningen stöd för att tillgång till bredband ger tillväxt på landsbygden?

Ja. En studie pekar på att bredband gör skillnad, men effekten är mindre än i urbana områden.
http://www.whatworksgrowth.org/policy-reviews/broadband/

Forskning visar också att arbete med bredband på landsbygden ger en rad andra positiva effekter.
Läs gärna Susanne Stenbackas rapport om Byanät.

It & Telekomföretagen visade även i en rapport från juni 2019 att Sverige går miste om 28 000 nya arbetstillfällen och 11,5 miljarder i ytterligare skatteintäkter varje år om inte glesbygden också får tillgång till höga uppkopplingshastigheter.

Läs mer om rapporten ”Snabbt bredband för sysselsättning och tillväxt i hela Sverige”.

Rulla till toppen