Föreningen har varit igång i 10 år och har mer pengar än vi behöver på bankkontot, kan vi låta bli att ta ut nätavgifter eller göra en vinstutdelning för att ge tillbaks till medlemmarna?

Att föreningen med tiden fått en god likviditet behöver inte innebära att föreningen gjort några särskilt stora vinster (byggt upp fritt eget kapital). Det positiva kassaflödet beror vanligen på att föreningen tagit ut en avgift som motsvarar föreningens årliga kostnader inklusive avskrivningar. Vilket är helt korrekt att göra. Det lämpligaste sättet att betala tillbaks en del till medlemmarna är då att sänka beslutad nivå på medlemsinsatserna (om föreningens stadgar tillåter en flexibel nivå) och återbetala vad föreningen inte längre anses behöva ha på banken.

Rulla till toppen