Får man sälja sitt nät om det är stödfinansierat?

Det som har sagts om detta är att:

– Försäljningen ska konkurrensutsättas,
– om det säljs inom mindre än 5 år efter projektavslut så måste Länsstyrelsen meddelas vid en försäljning,
– kontrakt ska skrivas på att köparen tar över de åtaganden som stödsökaren hade på sig,
– och Länsstyrelsen ska göra en återkravsutredning. Om intäkterna från försäljning är mindre än stödbeloppet (tillsammans med eventuella intäkter från samförläggning) är det ok, det blir inget återkrav. Pengarna är fria att användas till vad som helst, det ses som en del av den privata finansieringen och kan till exempel återbetalas till medlemmarna som reducerad anslutningsavgift. Om intäkterna däremot är högre än stödbeloppet, kommer de att få ett återkrav.

Exempel, stödet är 50 %. Om intäkterna från försäljning är 30 % så är det ok, det blir inget återkrav. Resultatet blir bredbandsnätet blir billigare för slutkunden. Om intäkterna från försäljning däremot är så hög som 70 % så blir det 20 % som behöver betalas tillbaka. Det är inte meningen att man ska får betalt för att bygga bredbandsnät.

Jordbruksverket kommer förtydliga informationen om försäljning av ett stödfinansierat nät på sin webbplats.

Rulla till toppen