Behöver man göras en risk och sårbarhetsanalys för ett byanätsprojekt som ska söka stöd via landsbygdsprogrammet?

Nej. Det räcker med att följa de generella villkor för robusthet som jordbruksverket beslutat om.  Avser byalaget äga nätet ska en förvaltningsplan upprättas. www.jordbruksverket.se/bredband

Det kan dock vara bra att göra en riskanalys för byanätet och det finns mallar och hjälp, bl.a. på www.ssnf.org.

Rulla till toppen