Är det krav att näten ska dokumenteras för att få bredbandsstöd och finns det exempel på hur dokumentationen ska se ut?

Ja, näten ska besiktigas och dokumenteras för att få bredbandsstöd.

För allmänt tillgängliga elektroniska nät och tjänster är det ett krav på dokumentation enligt PTS föreskrift om driftsäkerhet (PTSFS 2015:2).

Enligt PTS villkor för bredbandsstöd ska näten dokumenteras och besiktigas enligt föreskrifterna för Robust fiber.

Rulla till toppen