Digitala stämmor även efter pandemin

Bakgrund

Under pandemin togs det fram en tillfällig lag som bland annat innebar att styrelsen i ekonomiska föreningar kunde besluta att genomföra föreningsstämmor helt digitalt. Riksdagen har beslutat att permanenta denna möjlighet från och med 1 jan 2024.

Förutsättningarna för digitala stämmor

En förutsättning för att tillämpa helt digitala stämmor framöver är att stadgarna uttryckligen tillåter det. Det är alltså upp till medlemmarna att besluta om digitala stämmor ska få förekomma eller inte.

Stadgarna kan ha bestämmelse som innebär att stämmor ska hållas digitalt, eller att styrelsen får besluta om att stämmor ska hållas digitalt. Det går även införa bestämmelser som innebär att bara vissa stämmor får eller ska hållas digital, som exempelvis extra föreningsstämmor. Det går även införa bestämmelser om att digitala stämmor ska eller får tillämpas under vissa bestämda förutsättningar.

Oavsett om föreningen reglerat det i stadgarna eller inte får digitala stämmor tillämpas om extraordinära omständigheter kräver det. Det kan exempelvis vara i händelse av krig eller nya pandemier mm.

Om en föreningsstämma ska hållas digitalt ska kallelsen innehålla uppgifter om hur medlemmarna ska gå till väga för att delta och för att rösta på stämman.

Lagens reglering

Lagens nya bestämmelse finns i 6 kap. 14 och 22 §, lag om ekonomiska föreningar.

Rulla till toppen