Den 12 november 2020 arrangerade Byanätsforum en nationell konferens för alla som bygger och driver byanät runt om i Sverige. Som flest deltog över 120 personer i det digitala mötet. Konferensen var uppdelad på tre huvudteman med olika talare där varje pass avslutades med gruppsamtal där alla deltagare delades upp i mindre samtalsgrupper.

De tre huvudtemana var nätdokumentation, affärsmöjligheter samt föreningssamverkan.

Här kan du ladda ner resultaten från Mentimeter

Program

00:00:00 Välkomnande och information från Byanätsforum

Nätdokumentation 00:07:30-00:59:30

Lars Björkman, EkoT Konsult

Lars Björkman, EkoT Konsult – Vad som är viktigt att tänka på vid val av dokumentationssystem

Johnny Ederyd, Hawkeye Computing

Johnny Ederyd, Hawkeye Computing – Information om dokumentationsverktyget iNSIDE

Kjell-Åke Karlsson, Västfiber

Kjell-Åke Karlsson, Västfiber – Information om dokumentationsverktyget Telemator

Gruppsamtal i Zoom Breakout rooms samt efterföljande genomgång av gruppsamtalen.

Affärsmöjligheter 00:59:30-01:42:30

Johan Larsson, Coompanion

Johan Larsson, Coompanion – Uthyrning av svartfiber – Några grundläggande förutsättningar

Jimmy Persson, Sv Stadsnätsföreningen

Jimmy Persson, Sv Stadsnätsföreningen – Cesar2 och möjligheterna för bredbandsföreningar

Gruppsamtal i Zoom Breakout rooms samt efterföljande genomgång av gruppsamtalen.

Föreningssamverkan 01:42:30-02:40:00

Magnus Andersson, Föreningsjuristen

Magnus Andersson, Föreningsjuristen – Sju tips för samverkan mellan föreningar

Mikael Carlsson Kerstell, Fibernät Gotland

Mikael Carlsson Kerstell, Fibernät Gotland – Fördelar med samarbete mellan föreningar. Om att vara paraplyförening. Information från paraplyföreningsnätverket.

Samarbeten mellan föreningar på olika nivåer. Goda exempel på föreningar som samverkar.

Ingela Eriksson, Skövdebygdens fibersamverkan

Ingela Eriksson, Skövdebygdens fibersamverkan

Torbjörn Axelsson, Säfflebygdens Fibernät

Torbjörn Axelsson, Säfflebygdens Fibernät

Erik Magnusson, Bräcke Fiber

Erik Magnusson, Bräcke Fiber

Gruppsamtal i Zoom Breakout rooms samt efterföljande genomgång av gruppsamtalen.

Avslutning 02:40:00-02:41:30

 

Anna Johansson, Byanätsforums kansli

Mötesteknik, administration: Anna Johansson

Thomas S. Nilsson, Byanätsforums kansli

Värd: Thomas S. Nilsson

Rulla till toppen