Mer pengar till bredbandsstöd – men mer behövs.

Idag meddelar regeringen att de ska tillföra ytterligare 2,2 miljarder kronor till Post- och telestyrelsens bredbandsstöd fram till och med 2025. 1,4 miljarder av de pengarna ska utlysas redan under 2021.
–  I vår uppföljning av regeringens bredbandsstrategi har vi konstaterat att det fortsatt krävs stora investeringar för att ge alla hushåll och företag möjlighet att koppla upp sig, säger PTS generaldirektör Dan Sjöblom, i ett pressmeddelande.

Med de tidigare utlovade stödpengarna betyder det att totalt 2,85 miljarder kronor kommer att delas ut från Post- och Telestyrelsen fram till och med 2025. Till det kommer de pengar som redan finns inom landsbygdsprogrammets bredbandsstöd som ligger på 4,45 miljarder för perioden 2014-2020.

– Det gläder oss att det tillförs pengar till bredbandsutbyggnaden i våra landsbygder men som PTS stöd är utformat idag är det nästan omöjligt att bredbandsföreningar som bygger byanät kan söka de pengarna. Det måste till en förändring i kravet på lägsta anslutningsavgift och att föreningarnas insatser inte är stödberättigade, annars blir det svårt att söka eller så blir det onödigt dyrt för slutkunderna, säger Anna Johansson på Byanätsforums kansli.

22 miljarder utöver de kommersiella aktörernas investeringar krävs för att hela Sverige ska ha tillgång till snabbt bredband år 2025 i enlighet med regeringens bredbandsmål. Det visar PTS egna siffror efter en uppföljning av regeringens bredbandsstrategi som gjordes för snart ett år sedan.

Läs mer:

Regeringens pressmeddelande

Post- och Telestyrelsens pressmeddelande

Post- och telestyrelsens rapport – 22 miljarder krävs för att nå bredbandsmål till 2025

Post- och telestyrelsen informationssidor om bredbandsstödet

Jordbruksverkets informationssidor om landsbygdsprogrammets bredbandsstöd

Byanätsforums artikel – Nytt bredbandsstöd ej anpassat för byanät

Scroll to Top