Informationsmaterial.

På den här sidan samlar vi informationsmaterial från olika aktörer som vi bedömer är av intresse för bredbandsföreningar i olika stadier av byanätsprocessen. Klicka på de olika kategorierna här nedan för att fälla ut materialet.

Information om försäkringar

Hela Sverige ska leva – Under byggnationsprocessen erbjuder Hela Sverige ska leva en försäkring som ger ett bra skydd. Läs mer på deras webbsida om Byalagsförsäkring.

När bredbandsnätet är färdigställt är det viktigt att teckna en försäkring som skyddar anläggningen mot exempelvis stormskador. Försäkringen bör innehålla skydd för egendom, hyresförlust, ansvar (för föreningen och för styrelsen), rättsskydd, förmögenhetsbrott etc.

Fibersamverkan.se har en specialanpassad försäkring med specifika fördelar. En försäkring som fyller de behov som uppstår för medlemsföreningarna i Fibersamverkan.se.

Exempel på andra sammanslutningar

Fibersamverkan – Ett nationellt samarbetsorgan för såväl enskilda fiberföreningar som lokala och regionala fibersamverkansföreningar.

Västfiber – Västfiber samlar och stödjer lokala fiberföreningar, bidrar till samordningsvinster och affärsutveckling.

Scroll to Top