Förlängning av tillfälliga stämmoregler.

En tillfällig lag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor under pandemin trädde i kraft i april 2020. Nu föreslår regeringen att lagen ska gälla till utgången av 2021.

– Vi kan se att många företag och föreningar har använt sig av möjligheterna att begränsa det fysiska deltagandet i stämmor. När lagen nu förlängs kan bolag och föreningar under ytterligare ett år genomföra sina stämmor utan risk för smittspridning, säger justitieminister Morgan Johansson.

Merparten av landets bolag och föreningar måste hålla sin årsstämma senast den sista juni, med möjlighet att hålla fortsatt stämma ytterligare en tid därefter. Lagen behöver omfatta hela denna period och därför föreslås att lagen ska fortsätta gälla till utgången av 2021.

Lagen omfattar bland annat aktiebolag, ekonomiska föreningar, bostadsrätts­föreningar och företag på finansmarknaden.

– Visserligen öppnar man nu även upp för större sammankomster men hur det ser ut till våren när alla stämmor ska hållas vet vi inte, så det är bra att föreningarna vet om att de tillfälliga reglerna förlängs, säger Magnus Andersson från Föreningsjuristen som en kommentar till det nya förslaget.

Läs mer på Bolagsverkets webbsida

Scroll to Top