Enkät om nytt dokumentationsverktyg

Byanätsforum fick tidigare i år ta över ansvaret för en checklista som regeringens Bredbandsforum tagit fram i samarbete med flera organisationer varav Byanätsforum var en av dem. Checklistan ska användas för att steg för steg gå igenom vilken dokumentation man har över sitt nät och sin förening, vilka åtgärder som behöver göras och vilka som är ansvariga för de olika frågorna. Svaren ligger sedan till grund för att skapa en komplett förvaltningsplan över sitt byanät.

Checklistan är i dagsläget i formen av ett vanligt worddokument där vi lagt in alla punkterna i olika rutor som man ska fylla i. Vi på Byanätsforums kansli kände ganska omgående att vi behöver digitalisera checklistan ytterligare för att den ska bli ett verktyg som efterfrågas och används. Vi har därför gjort en studie där vi intervjuat företrädare för bredbandsföreningar och kommit fram till att vi vill göra en större satsning och att det finns ett behov av checklistan ute hos föreningarna.

Under hösten kom vi i kontakt med ett företag som heter Hawkeye Computing och som har ett verktyg för dokumentation av bredbandsnät som heter iNSIDE. Det är ett komplett dokumentationssystem som uppfyller alla krav från Jordbruksverket och Post- och telestyrelsen. Redan idag har Hawkeye många byanät som använder deras verktyg och även flera kommunala stadsnät. All data lagras i molnet alternativt på egen server och till tjänsten finns en app så att man ute i fält kan mäta in nätet med hjälp av sin mobil, mata in nya data eller göra justeringar. I samma programvara hanterar man all dokumentation om nätet och behöver inte hantera separata filer eller logga in i olika system.

Tanken är nu att Byanätsforum tillsammans med Hawkeye ska koppla samman checklistans innehåll med verktyget iNSIDE. Det blir då ett fullfjädrat dokumentationssystem helt anpassat för ett byanäts behov idag och för att möta framtida krav som med all säkerhet kommer bli ännu mer skärpta. Hawkeye Computing kommer att tillsammans med sina samarbetspartners runt om i landet att stötta bredbandsföreningarna med utbildning i hur systemet fungerar och även bistå med att lägga över data från befintliga digitala eller analoga system till deras system.

Vi på Byanätsforums kansli tror mycket på den här lösningen och vi vet att många av våra medlemmar har helt analog dokumentation med utskrivna excelblad, papperskartor med handnoteringar och liknande. Det är särskilt för de föreningarna vi ser ett behov av det här systemet men även för föreningar som har en annan digital lösning kan det vara aktuellt att flytta över sin data till iNSIDE eftersom det är en av marknadens bästa system som hålls uppdaterat ständigt för att möta kundernas och myndigheternas behov och krav.

Innan vi på Byanätsforums kansli tar ett slutgiltigt beslut om att gå vidare med det här förslaget behöver vi få en fingervisning av hur stort intresset är för en sådan här tjänst. Kostnaden per förening kommer att vara 2 kr per anslutning och år vilket kommer justeras enligt Konsumentprisindex (KPI) plus kostnaden för själva lagringen av datan som sker antingen i molnet vilket kommer att kosta ca 1-2 kr ytterligare per år och anslutning alternativt om man väljer att lagra på egen server. Vi har förhandlat fram det här låga priset per anslutning för Byanätsforums medlemmar vilket vi upplever som mycket konkurrenskraftigt. Byanätsforum kommer att betala en licensavgift som en engångskostnad som ger våra medlemmar rätt att för all framtid använda iNSIDE till detta pris. Grundläggande utbildning och visst stöd i att mata in data eller föra över från annat system ingår.

För de föreningar som inte är intresserade av en helhetslösning så kommer vi att ha checklistan kvar som en separat tjänst även framöver som man kommer kunna ta del av utan kostnad.

Läs mer om checklistan här: https://www.byanatsforum.se/checklista-for-viktiga-forvaltningsplaner/

 

OBS! Svara senast den 19 januari 2020. Svaren ni ger är inte bindande utan vi vill bara få en ungefärlig bild av hur stort intresset skulle kunna vara. Men det är viktigt att alla medlemmar svarar oavsett om svaret är ja eller nej.

Intresse för Byanätsforums nya verktyg för nätdokumentation

Scroll to Top