Byanätsforums nyhetsbrev nr 6
Tema: "Breddat styrelsearbete"
29 maj 2020

LEDARE.

Olika kompetenser och bakgrunder stärker föreningen

Nu lägger vi bakom oss en vår som har varit väldigt intensiv och speciell för Byanätsforums kansli. Vi har som tidigare uppmärksammats jobbat för att det nya bredbandsstödet som ska administreras av Post- och telestyrelsen även ska kunna sökas av bredbandsföreningar som bygger byanät. Det såg svårt ut när den nya stödmodellen presenterades i höstas. Vi har även arbetat hårt för att de administrativa rutinerna kring stöden ska förenklas. Båda de här sakerna har nu regeringskansliet gett i uppdrag till PTS och Jordbruksverket att jobba med. Tack även till er medlemmar som engagerade er i mötet med departementen i våras!

Situationen med Corona ställer nya och oväntade krav på våra medlemmar. Många har eller kommer genomföra digitala stämmor eller hålla det via telefon eller med poströstning på olika sätt. På vår webb har vi publicerat olika artiklar som stöd.

Dagens nyhetsbrev har i stort utformats av vår nya kollega på kansliet Louise Edqvist Lendefors från Coompanion. De handlar om vikten av att bredda styrelsearbetet för att få en starkare och mer framtidssäker organisation. Jag tror det är av yttersta vikt att alla föreningar har en bred valberedning med olika kompetenser, kön och ålder. Det kommer återspegla sig i styrelsens sammansättning och gör att fler av medlemmarna i föreningen kan engagera sig. På det sättet kan vi öka möjligheten för föreningarna att behålla ägandet av byanäten i bygden och kanske även utveckla verksamheten ytterligare.

Med vänlig hälsning
Thomas S. Nilsson
Projektledare Byanätsforum
 
Louise Edqvist Lendefors från Coompanion skriver om hur viktig valberedningen är.

VALBEREDNINGENS VIKTIGA ROLL.


I princip vet alla i en förening att när det väl kommer till att tillsätta olika uppdrag på stämman är det få som ställer upp. Det är oerhört viktigt att ha en bred styrelse med blandade åldrar och erfarenheter.

Både kvinnor och män behövs för att nå framgång och stabilitet i föreningen. Men hur ska man som förening göra för att få med fler kvinnor och unga till styrelserna?...


Läs hela artikeln 
Louise Edqvist Lendefors från Coompanion skriver om vikten av att engagera medlemmarna.

ENGAGERA ERA MEDLEMMAR.


I en förening är det styrelsen som företräder föreningen och tecknar firma utåt. Men det betyder inte att det är styrelsen som bestämmer allt och ska utföra alla arbetsuppgifter...

Läs hela artikeln 
Louise Edqvist Lendefors från Coompanion skriver om nyttan med att engagera sig i en förening.

DET ÄR FANTASTISKT ATT VARA MED I EN FÖRENING.


Människor har i alla tider samarbetat i både mindre och större sammanhang. Redan på 1200-talet hittar vi kooperativliknande verksamheter och på 1800-talet finner vi de första etablerade kooperativa sammanslutningarna i form av ekonomiska föreningar.

 I nutid finns flera exempel på både mindre och större föreningar som till exempel HSB, Folksam och Länsförsäkringar för att nämna några som idag är framgångsrika “företag”...


Läs hela artikeln 
BYANÄTSFORUMS FRAMTID.

På personalsidan i kansliet har det skett lite förändringar. Anna Johansson har gått ner till 50 procent som projektledare och vi har fått in två nya personer från Coompanion. Johan Larsson och Louise Edqvist Lendefors. De kommer jobba 30 procent vardera till och med juni. Magnus Andersson som också har anknytning till Coompanion och som driver Föreningsjuristen kommer vi främst anlita som konsult framöver.

Efter sommaren blir det av allt att döma återigen en justering då Louise lämnar kansliet och Johan går ner till 10 procent. Kvar sedan tidigare finns också Cecilia Reje från LRF på 10 procent och Thomas S. Nilsson jobbar vidare på 100 procent. Vi är nu mitt i en process för att förlänga finansieringen av Byanätsforum ytterligare ett år till våren 2021 och det mesta tyder på att vi ganska snart kommer få det godkänt. Kansliet kommer återkomma med mer info om detta.

Vad kansliet nu kommer att satsa hårt på är en långsiktig förlängning av Byanätsforum. I planen finns att göra Byanätsforum till en egen förening med representanter från medlemsledet i styrelsen bredvid representanter från organisationerna bakom dagens Byanätsforum. Kansliet har nu börjat sondera terrängen för att skapa en sådan förening och mer info kommer inom kort. Klart är att alla medlemmar kommer vara viktiga i det arbetet framöver.
BYANÄTSFORUM

Byanätsforum är ett nätverk med bredbandsföreningar som driver byanät runt om i Sverige. Nätverket drivs av Hela Sverige ska leva, Coompanion och LRF.


Vill du ändra hur du får dessa meddelanden?
Du kan uppdatera dina instälningar eller avsluta dina prenumeration