Byanätsforums nyhetsbrev nr 5
Tema: "Samhällsviktiga tjänster, IoT och sensorer"
19 december 2019

LEDARE.

Tack för det här året

Då har vi kommit till sista nyhetsbrevet för 2019. 
Denna gång är temat Samhällsviktiga tjänster, IoT och sensorer. Vi hoppas att temat ska kunna inspirera till att tänka lite bredare och se vilka möjligheter som kommer i framtiden när bredbandet är på plats. 

Artiklarna visar några exempel på vad som redan idag finns med bland annat digitala jordbruk och digitala hälsorum. Vad framtiden kommer bjuda på är det bara fantasin som sätter gränser för. Tekniken öppnar upp för nya utvecklingsmöjligheter för byanäten som även är en viktig del i att de digitala tjänsterna ska kunna levereras. 

På Byanätsforums kansli blickar vi nu tillbaka och summerar året som gått. 
Det har varit händelserika månader. Vi har bland annat skrivit debattartiklar om bredbandsutbyggnaden, arrangerat webbinarier, utbildat specialiserade rådgivare, genomfört rådgivning, arrangerat träffar för bredbandsföreningar, startat nätverksgrupper och genomfört en nationell konferens med lokala mötesplatser tillsammans med landets regionala bredbandskoordinatorer och länsavdelningar hos Hela Sverige ska leva. Jag stoppar där, även om listan skulle kunna fortsätta en bra stund till. 

Nu ser vi fram emot ett nytt år där vi får fortsätta vårt arbete tillsammans med er bredbandsföreningar. 
Med det önskar jag er alla en God jul och ett Gott nytt år.

Med vänlig hälsning
Anna Johansson
Projektledare Byanätsforum 
 
Andreas Richter, Chef Enheten för digital delaktighet, PTS. Foto: Lena Fagerström

DIGITAL TILLGÄNGLIGHET I BYANÄTEN.


Allt mer av samhällets service blir digitaliserat. När det handlar om samhällsviktiga tjänster såsom äldreomsorg, funktionshinderomsorg, hälso- och sjukvård eller elmätning med mera är byanäten en möjliggörare för att de tjänsterna ska kunna erbjudas alla invånare i hela Sverige.

– Vi bedömer digital tillgänglighet som att alla ska ha tillgång till digitaliseringens möjligheter oavsett vem du är eller var du bor, säger Andreas Richter, Post- och telestyrelsen...


Läs hela artikeln 
Allt mer av hushållens och samhällets prylar blir uppkopplade mot internet.

NU SKA VÅRA PRYLAR UT PÅ INTERNET.


Vi lever i ett uppkopplat samhälle, och runt hörnet väntar nästa stora digitala revolution.
”Internet of things”, IoT, ska ta våra prylar ut på nätet.

– Genom att koppla upp våra prylar kan vi förbättra våra liv på många sätt, särskilt den som bor på landsbygden med långa avstånd kommer ha nytta av tekniken, säger Olle Bergdahl, projektansvarig på IoT Sverige...


Läs hela artikeln 

UPPKOPPLAT - MÖRTFORS FIBER.

Erik Ciardi, ordförande Mörtfors Fiber Ek. för.

UPPKOPPLADE PRYLAR SPAR ARBETE I MÖRTFORS.


Mörtfors är en by med cirka 80 invånare mitt emellan Oskarshamn och Västervik, längs den småländska ostkusten. Efter många års diskussioner, möten och mail kunde byns invånare koppla upp sig på sitt alldeles egna fibernät i maj 2015. Nätet ägs idag av Mörtfors Fiber Ekonomisk Förening.

Totalt är vi nu drygt 60 fastigheter som är anslutna och så sent som i oktober tillkom det fyra nya abonnenter. Förutom att medlemmarna i den ekonomiska föreningen äger sitt fibernät, är också alla fastigheter delägare i både gemensam vattenbrunn och gemensamt reningsverk.

Det ideella engagemanget i byn är stort och kräver mycket arbete, både i den dagliga driften och planering för framtiden – samtidigt är det genom våra gemensamma krafter som vi kan få saker gjorda. Till exempel vårt fiberprojekt...


Läs hela artikeln 
Jimmy Persson, Stadsnätsföreningen, ser fem fokusområden för en smartare landsbygd.
Foto: Peter Linforth/SSNF

IOT GER SMARTA STÄDER SAMT KLOKA OCH KLYFTIGA LANDSBYGDER.


Vi hör ofta talas om begreppet smarta städer och smarta samhällen. Låt oss för en stund fundera på vad som menas med dessa begrepp, och vad som skiljer stad från landsbygd. Jag har valt att fokusera på fem områden som adresserar landsbygden och som skiljer sig från de utmaningar städer har. Även om utmaningar i landsbygd skiljer sig från de i staden så är de lika kritiska för samhällsutveckling...

Läs hela artikeln 

HALLÅ DÄR, DAN ELIASSON!

Vad krävs av byanäten för att kunna leverera framtidens samhällsviktiga tjänster?
 
Byanätens verksamhet är jätteviktig för att upprätthålla infrastrukturens funktionalitet och skapa förutsättningar för utveckling i glesbygd. Det är en bra och viktig insats som samtidigt ökar samhällets motståndskraft och beredskap för kriser. Med växande behov av snabb dataöverföring kommer säkerligen byanäten också möta nya utmaningar. 

Men när det gäller robust och säker kommunikation till stöd för räddningstjänst och polis, eller hemtjänst och sjukvård, så har staten det primära ansvaret för att samhällsviktig infrastruktur finns och fungerar lika bra i hela landet.


Dan Eliasson, generaldirektör, Myndigheten för samhällskydd och beredskap, MSB
Sensapp erbjuder lösningar inom segmenten LoraWan, NB-IOT & WiFi.

SENSORER GÖR JOBBET NÄR VÅRA PRYLAR KOPPLAS UPP.


De fungerar som digitala arbetare ute på fältet, och kan spara dig både tid och pengar. Sensorer spelar huvudrollen i sakernas internet, IoT, och inom några år kan de vara på plats i vår vardag.

– Fiberföreningarna har alla möjligheter att vara med i utvecklingen och utöka sin existens, säger Marcus Ternstedt, vd på företaget Sensapp...


Läs hela artikeln 

FRÅN FORSKARFRONTEN.

Foto: Maria Eklind, (CC BY-SA 2.0)

LINKÖPINGS UNIVERSITET I SATSNING PÅ DIGITALT JORDBRUK.


Initiativet Agtech 2030 syftar till att etablera en innovationsmiljö för morgondagens lantbruk, med fokus på sensorer, digitalteknik, AI och sakernas internet.

Initiativet Agtech 2030, som ska bidra till att göra Sverige världsledande inom utvalda jordbruksteknologiområden, har utsetts till ett Vinnväxt-program. Tidsplanen är 10 år och den planerade budgeten ligger i nivån 200 miljoner kronor. Bakom initiativet finns ca 20 olika organisationer, däribland Region Östergötland, Hushållningssällskapet och Vreta Kluster.

Syftet är att skapa en inkluderande innovationsmiljö som genererar betydande teknik-, affärs- och kompetensutveckling samt ny kunskap inom lantbruksteknik. Fokus är nya koncept baserade på till exempel sensorer, digitalteknik och mekanik men också på nya samarbeten och sätt att göra affärer.

Läs mer: https://liu.se/forskning/agtech2030 
Samhällets digitalisering skapar ökade krav på internetacccess. Foto: Internetstiftelsen

NYTT VERKTYG MÄTER INTERNETUPPKOPPLINGENS KVALITET.


Digitaliseringen ställer höga krav på vår internetinfrastruktur. Men för att veta om en internetförbindelse lever upp till kraven behöver den kunna mätas utifrån en överenskommen definition.

– Vårt mål är att implementera ett mätverktyg så att de som upphandlar internetaccess också kan verifiera att de får det de betalar för, säger Anna Caracolias på Internetstiftelsen....


Läs hela artikeln 

INTERNATIONELL UTBLICK.

FRANKRIKE VILL SE REGELVERK SOM FÖRHINDRAR ATT STARKAST VINNER.


Frankrikes ambassadör David Cvach frågar svenska folket i en debattartikel i Svenska Dagbladet: Vilket internet vill ni svenska medborgare, företag och politiker ha? Med rätt regleringar kan nätet bli rättvist, etiskt och säkert. Frankrike anser att EU kan skapa det regelverk som behövs för att undvika att starkast vinner.

Internationellt rasar en debatt om internets framtid och digitaliseringens samhällsomstöpning, vilket gör avsaknaden av dialog i det annars så globala Sverige märkligt tyst. Kanske beror det på att det finns en uppfattning om att internet levererar enligt de grundvärderingar det var tänkt att navigera efter?

Internet skapades med en vision om att vara ett öppet, fritt och jämlikt forum som skulle stärka demokrati, deltagande och ge plats för fler att växa på. Allt detta klingar svenskt. Ta en sådan sak som nätneutralitet, principen att internet ska vara tillgängligt för alla, överallt och jämt. Den föll i god jord här i Sverige, en ideal mylla för innovationer som Skype och Spotify, men även för de idéer som Piratpartiet stod för, att gro till internationella framgångar…

Läs mer: https://www.svd.se/ambassador-vilket-internet-vill-sverige-ha 
Foto: Lotta Karlsson, Stadsnätsföreningen

BYANÄTSFORUM I RIKSDAGEN OM FIBERUTBYGGNAD.


Onsdagen den 6 november arrangerade Byanätsforum tillsammans med Svenska Stadsnätsföreningen, LRF och Hela Sverige ska leva ett seminarium i riksdagen om bredband på landsbygden. Avstamp gjordes ur en ny rapport från det statliga forskningsinstitut RISE som jämför fiber och trådlösa alternativ.

– Byanätsforum är teknikneutrala och vi ser att trådlösa tekniker är viktiga som komplement men rapporten visar tydligt att fiber är det mest framtidssäkra, säger Anna Johansson på Byanätsforums kansli....


Läs hela artikeln 

UPPDATERING KRING CHECKLISTA FÖR FÖRVALTNINGSPLANER.


Som vi tidigare nämnt har Byanätsforum fått ta över ansvaret för en checklista som regeringens Bredbandsforum tagit fram i samarbete med flera olika aktörer. Under hösten har kansliet tillsammans med ett företag som driver ett av marknadens bästa dokumentationssystem för bredbandsnät tagit fram ett förslag till utveckling av checklistan.

– Det här känns riktigt spännande för Byanätsforum och framför allt för Sveriges byanät som kommer få en kvalitetshöjare med det här systemet, säger Tommy Nilsson från Byanätsforums kansli.


Förslaget som ligger nu går ut på att vi tillsammans med företaget bakar in checklistans funktioner i deras verktyg. Byanätsforum köper en licens som ger alla medlemmar i Byanätsforum möjligheten att för ett förmånligt pris ta del av tjänsten. Kansliet kommer i dagarna att skicka ut en enkät till samtliga medlemmar vie e-post där vi berättar mer i detalj om det tänkta verktyget och frågar medlemmarna om det finns ett intresse.

– Checklistans funktioner kommer vi alltid att erbjuda helt gratis och alla medlemmar kommer att kunna ta del av checklistan utan kostnad. Men för de bredbandsföreningar som idag har helt analog dokumentation med papper utskrivna i pärmar eller för de föreningar som vill gå över till ett mer omfattande system så kommer vår föreslagna tjänst göra att föreningarna kommer klara alla dokumentationskrav från myndigheterna och även stärka möjligheterna att göra affärer då man på ett tydligt sätt kan visa att man har bra koll och kännedom om sitt nät, säger Tommy Nilsson.

Läs mer om checklistan här: https://www.byanatsforum.se/checklista-for-viktiga-forvaltningsplaner/ 

 

God Jul och Gott Nytt Uppkopplat År!

Byanätsforums kansli med Anna Johansson, Cecilia Reje, Magnus Andersson och Tommy Nilsson önskar alla våra medlemmar och övriga prenumeranter på nyhetsbrevet avkopplande helger.

Kansliet och helpdesk håller stängt från den 24 december till den 6 januari.
BYANÄTSFORUM

Byanätsforum är ett nätverk med bredbandsföreningar som driver byanät runt om i Sverige. Nätverket drivs av Hela Sverige ska leva, Coompanion och LRF.


Vill du ändra hur du får dessa meddelanden?
Du kan uppdatera dina instälningar eller avsluta dina prenumeration