Byanätsforums nyhetsbrev nr 4
Tema: "Anläggning, drift och robust fiber"
29 augusti 2019

LEDARE.

Spännande höst för Byanätsforum 

Ja, då var semestern över och vi kan blicka tillbaka på en vinter och vår som var fullspäckad med innehåll för Byanätsforums kansli. Vi har dragit igång en referensgrupp som ska hjälpa oss att arbeta med rätt saker, vi har en grupp med företrädare för olika paraplyföreningar som ska lära av varandra, vi har publicerat nyhetsbrev, arrangerat webbinarier, deltagit i flera konferenser, svarat på remisser och jobbat med information, påverkan och rådgivning. En rivstart på verksamheten med andra ord.

Men vi vilar inte på hanen nu när vi har en ny termin framför oss utan fortsätter i samma tempo. Närmast tänker jag på vår nationella konferens som vi arrangerar tillsammans med landets bredbandskoordinatorer den 10 oktober. Se till att du anmäler dig till din regionala mötesplats för att höra vår digitaliseringsminister tala tillsammans med flera andra intressanta talare. På de flesta orter kommer det även att bli lokala samtal i anslutning till den nationella delen med fokus på era regionala förutsättningar och behov. 

Vi kommer även samla en liten grupp som ska jobba med frågor som rör Lantmäteriet och hur bredbandsföreningarna ska kunna få ner sina kostnader och tid som läggs ner i kontakten med den myndigheten. Hör av dig till mig om du skulle vilja vara med i den gruppen och har erfarenheter från kontakter med Lantmäteriet eller om du bara vill dela dina upplevelser.

Nyhetsbrevet som du nu har framför dig har tyngdpunkten på teknik och robusthet. Frågor som är viktiga för byanäten men som vi inom Byanätsforum inte jobbat så mycket med under året. Det är av största vikt att våra nät är och förblir robusta för att vi ska kunna leverera framtidssäkra tjänster när allt mer av samhället digitaliseras. Ni är välkomna att höra av er till mig eller min kollega Anna Johansson om ni har frågor på det här temat eller annat som ni som bygger och driver byanät funderar på. Trevlig läsning.
 

Med vänlig hälsning
Tommy Nilsson
Projektledare Byanätsforum 
 
Spårfräsning för fiberkabel är en av förläggningsmetoderna man kan använda. 

ROBUST FIBER – VAD MAN SKA TÄNKA PÅ VID GRÄVARBETE OCH FÖRLÄGGNING.


Vid förläggning av kanalisation för fiber finns olika metoder att tillgå. I princip finns två huvudinriktningar. Schaktfria metoder och metoder för traditionell schakt. I de allra flesta projekt så används alltid en kombination av dessa metoder. Metodvalet är bland annat beroende på vilken typ av mark som finns i området, markägarens regelverk och tillgång till maskiner och olika maskintyper i närområdet...

Läs hela artikeln 
Exempel på nod bestyckad med extra reservkraftsaggregat för 10 dygns drift.

ROBUST FIBER – VAD MAN SKA TÄNKA PÅ VID ANLÄGGNING AV NOD OCH SITE.


Vid etablering av Siter och Noder för fiberinfrastruktur så finns det ett antal minikrav som behöver tas hänsyn till. Ursprung och skäl till kraven baseras på att kunna bistå med robust och säker digital infrastruktur till samhällsviktiga tjänster och för tjänsteleveranser av konsument, företag och operatörstjänster. Kraven styrs av kunders efterfrågan på tillgänglighet, men även samhällets krav...

Läs hela artikeln 

UPPKOPPLAT - LARV LÄNGJUM FIBER.

Alf Bonander, Larv Längjum Fiber
Vara kommun hade delat in landsbygden i 10 områden där fiberföreningar avsågs att bildas av de boende, sedan skulle kommunen äga stamnätet som föreningarna hjälpte till att bygga medan föreningarna bara skulle äga sina områdesnät. Föreningarna fick inte upphandla egen entreprenör till sitt egna fibernät utan det skulle skötas av kommunen. Trots en avgift till kommunen på 1 875 kr per anslutning fick föreningarna inte vara delägare till stamnätet...

Läs hela artikeln 
En skiss som visar hur konceptet Air2Fibre fungerar. Foto: Bluecom

TRÅDLÖST - ETT VIKTIGT ALTERNATIV.


När man talar om bredband på landsbygden är det oftast fiber man tänker på som den bästa lösningen. Men tack vare nya tekniker och det nylanserade Robust Radio-konceptet är trådlösa lösningar något att titta närmare på.
– Robust Radio kommer verkligen att hjälpa slutkunden eller den som är upphandlare att veta vad man ska kräva av leverantören, säger Jan Markgren som är teknisk chef för Air2Fibre på Bluecom...


Läs hela artikeln 

HALLÅ DÄR, PALLE BORGSTRÖM!

Vilken betydelse ser ni på LRF att den kommande 5G-utbyggnaden har för företagande på landsbygden?
 
LRF:s förväntning är att 5G-nätet ska uppfylla många av de krav på precision, kapacitet och snabbhet som kommer av ett allt mer digitaliserat lantbruk. Idag ser vi en utveckling där allt mer data genereras på gården och behöver skickas tillbaka till lantbrukaren i form av till exempel beslutsstöd, vilket kräver en stabil infrastruktur. I ett scenario där självkörande traktorer introduceras på marknaden blir uppkopplingskapaciteten än viktigare. Därför finns det stora möjligheter med framtidens 5G-nät som kan bidra med industrimässig uppkoppling. Att säkerställa snabb 5G-utbyggnad utanför städerna är därmed viktigt för att stärka landsbygdens företag.  
 
Vad är viktigast att fokusera på i nästa bredbandsstöd som just nu utformas?
 
Det viktigaste är att bredbandsstödet går till de personer och företag på landsbygden som behöver det som mest, där det är låg sannolikhet att det kommer byggas ut på kommersiella villkor. Vi vill även se högre krav på att kommersiella aktörer slutför sina projekt i tid, för att bredbandsutbyggnaden på landsbygden inte ska bli försenad. Ett nytt bredbandsstöd bör även ge fortsatt möjlighet att ta tillvara på kraften i landet genom att möjliggöra för lokala bredbandsföreningar på landsbygden. För LRFs del är det även viktigt att vi prioriterar områden där det finns företag och att man värnar en god dialog med markägare.

Palle Borgström, förbundsordförande, LRF

STÖD TILL FÖRENINGAR I FÖRVALTNINGSFAS.

CHECKLISTA FÖR VIKTIGA FÖRVALTNINGSPLANER.


Bredbandsforums arbetsgrupp Infrastruktur för digitalisering har tillsammans med Byanätsforum tagit fram en checklista som ska ligga till grund för att skapa utförliga förvaltningsplaner för byanäten. Byanätsforum har nu fått ta över checklistan och kommer under hösten att utveckla den ytterligare.
– Vi ser att de flesta byanät nu går in i en förvaltningsfas och vi vill verkligen att det här ska bli ett verktyg som efterfrågas och används, säger Anna Johansson på Byanätsforums kansli...


Läs hela artikeln 

INTERNATIONELL UTBLICK.

Ulf Grindgärds presenterar KrsNet under ett studiebesök till Tavelsjö i juni detta år. Till vänster om Ulf sitter KrsNets vd Kenneth Storhannus.

KOMMUN OCH INVÅNARE I NÄRA SAMARBETE.


2006 bildades KrsNet i finska Kristinestad cirka 10 mil söder om Vasa. Några år tidigare hade de varit och besökt Tavelsjö Byanät strax norr om Umeå och blivit inspirerade till att dra igång sin verksamhet. KrsNet är ett andelslag, det vill säga samma som en ekonomisk förening och därmed mycket lika våra svenska bredbandsföreningar som driver byanät...

Läs hela artikeln 
Med Ledningskollen skyddar du dina och andras ledningar i marken. Foto: Thomas Adolfsen

LEDNINGSKOLLEN - TJÄNSTEN SOM SKYDDAR, SPARAR OCH UNDERLÄTTAR.


Ledningskollen startades för tio år sedan med syfte att minska antalet avgrävningar. I dag är fler än 1000 ledningsägare med. För de allra flesta som planerar att göra markarbeten är det självklart att använda tjänsten för att undvika att skada ledningar. För ett byanät finns många skäl att använda Ledningskollen – gärna redan innan nätet börjat byggas...

Läs hela artikeln 

NYTT MARKAVTAL FRÅN BYANÄTSFORUM.


Byanätsforum har precis blivit färdiga med en ny mall för att skriva markavtal mellan byanät och markägare. Vi har tidigare rekommenderat ett par olika varianter men nu har vi ett nytt avtal som ännu bättre passar byanäten.

– I huvudsak skulle jag vilja säga att det är lite nyare struktur och tydligare uppdelning på ledningsägarens rättigheter och skyldigheter samt fastighetsägarens rättigheter och skyldigheter. Tidigare avtalstexter har haft en del information blandad men nu är det tydligare uppdelat på olika parter. Ett exempel på vad vi tydliggjort från tidigare avtalsmallar är bland annat att vi fört in rätten till att komma åt vägar och vilka regler som skall gälla vid reparation och underhåll av nätet, berättar Magnus Andersson från Byanätsforums kansli. 

Själva avtalstexten har dessutom blivit kortare än de avtalsmallar som Byanätsforum tidigare rekommenderade. Det här nya avtalet har tagits fram av Magnus Andersson som arbetar både på Byanätsforums kansli men även för Coompanion och Föreningsjuristen samt av Margareta Holmqvist på LRF Konsult.

– Vi har tittat på tidigare avtalsmallar och tagit det bästa från dem och gjort det mer användarvänligt och mer pedagogiskt upplagt, säger Magnus.

Den 28 november kommer vi att presentera det nya markavtalet vid ett webbinarium på temat Markavtal och intrångsersättning.

Ladda ner:
Byanätsforums nya markavtal som wordfil
Byanätsforums nya markavtal som pdf
 
BYANÄTSFORUM

Byanätsforum är ett nätverk med bredbandsföreningar som driver byanät runt om i Sverige. Nätverket drivs av Hela Sverige ska leva, Coompanion och LRF.


Vill du ändra hur du får dessa meddelanden?
Du kan uppdatera dina instälningar eller avsluta dina prenumeration