Byanätsforums nyhetsbrev nr 1
Tema: "Så gjorde vi - bredbandsföreningar i förvaltning"
31 januari 2019

LEDARE.

Välkommen till Byanätsforums nyhetsbrev. 

Med glädje och stolthet vill vi nu presentera det första nyhetsbrevet sedan Hela Sverige ska leva, Coompanion och LRF tagit över Byanätsforum. 

Vi på Byanätsforums kansli kommer dagligen i kontakt med bredbandsföreningar runt om i landet. En gemensam faktor för alla föreningar är drivkraften och engagemanget som finns. Vi hör många exempel på hur lokala krafter lyckas få bredband till bygden. I detta nyhetsbrev har vi samlat några av alla goda exempel. Vi hoppas att ni kommer inspireras av läsningen. 

Det är alltid roligt att få höra de positiva berättelserna från föreningarna, men även försöka hjälpa till att finna lösningar på de frågor som kan dyka upp. Kanske har även er förening någon fråga ni skulle behöva råd kring. Läs mer om vår helpdesk och rådgivning i brevet.   

På Byanätsforum vill vi arbeta med de frågor och inriktningar som bredbandsföreningarna har behov av. Vi startar därför nu upp en referensgrupp med företrädare från några av medlemsföreningarna som är i olika faser och kommer från olika län. Gruppen kommer verka som bollplank och stöd för Byanätsforums kansli i vårt fortsatta arbete. 

Byanätsforum ser nu fram emot ett spännande år där vi kan erbjuda mer rådgivning, fler nyhetsbrev, webbinarier, styrelseutbildningar, en digital konferens och mycket annat. 

Med vänlig hälsning
Anna Johansson
Projektledare Byanätsforum 
 
Styrelsen för Fiber, Vatten och Avlopp i Flo Ek. för. skålar inför grävstarten 2014.

VATTEN, AVLOPP OCH FIBER I LYCKAD KOMBINATION.


Eftersatta avloppssystem och en kommun som uppmanade de boende att bilda sammanslutningar och lösa problemet. Samtidigt fanns behov av att erbjuda bredbandsuppkoppling och anslutning av färskvatten.
– På vårt sockenmöte beslöt vi att erbjuda alla tre tjänsterna till hushållen och bilda en förening för att genomföra det hela, säger Tobias Leverin, sekreterare i föreningen och dessutom nyblivet kommunalråd...


Läs hela artikeln 

UPPKOPPLAT - TAVELSJÖ BYANÄT.

Mårten Edberg, Tavelsjö ByaNät

RESAN MOT BREDBAND.


Vi samlades i Tavelsjö församlingsgård den 14 april 2002 för att se till att vår bygd skulle kunna bli uppkopplad. Det var starten på en fantastisk resa. Slående är jämförelsen med hur landsbygden elektrifierades för 100 år sedan. Då, som nu, handlade det om att se till att landsbygden skulle få tillgång till moderna lösningar...

Läs hela artikeln 
Planerna på ett byanät visas upp för bygden kring Näshulta.

SÄLJA NÄTET FÖR TRYGGHETS SKULL.


Att sälja eller inte sälja – det är den ödesmättade frågan. Näshulta fiber beslöt tidigt i processen att bäst för dem är att överlåta allt till en kommersiell aktör.
– I vårt fall blev det Zitius som fick hela uppdraget att bygga nätet och fylla det med innehåll, säger Michael Bergman, projektledare i Näshulta fiber...


Läs hela artikeln 
Som medlem i Byanätsforum får man tillgång till rådgivning.

RÅDGIVNING TILL BREDBANDSFÖRENINGAR.


Du har väl inte missat att som medlem i Byanätsforum får bredbandsföreningar gratis rådgivning upp till ett visst antal timmar? På Byanätsforums kansli finns även en helpdesk-funktion upprättad dit medlemmar kan ringa eller mejla sina frågor.

Beroende på vilken typ av fråga det gäller så slussas frågeställaren sedan vidare till en professionell rådgivare eller så återkommer vi med ett svar. Vi kommer även att samla upp vissa återkommande frågor och svar och presentera dem på vår sida ”Frågor och svar” på webbplatsen.

Byanätsforum kan även erbjuda styrelseutbildningar för styrelser i bredbandsföreningar. Kontakta oss för mer information.

Just nu utbildas ett tiotal rådgivare inom Coompanion som finns utspridda över hela landet. De kan svara på bredbandsföreningars speciella frågeställningar i alla skeenden av byanätsprocessen.

Byanätsforum har också tillgång till extern juridisk kompetens, Föreningsjuristen, som kan användas för kvalitetssäkring av rådgivning och som stöd i frågor om ekonomi, avtal, skatter, associationsrätt och föreningsjuridik.

Genom LRF Konsult erbjuds även särskild rådgivning inom främst markrättsfrågor men även skattefrågor och juridik.

Kontakta helpdesk om du behöver rådgivning

Tel: 010-479 77 42
E-post: byanatsforum@helasverige.se
Per-Anders Andersson vid den årliga inspektionen av föreningens fiberskåp.

VI-KÄNSLA I KVILLEBYGDEN.


En av bredbandsföreningarna som var tidigt ute är Kville Fiber i Tanums kommun. Redan 2011 startade idén med stöd av en drivande IT-ansvarig på kommunen.
– Han var med och stöttade oss i uppbyggnadsfasen och även Bynet var med, minns Per-Anders Andersson, ordförande i styrelsen...


Läs hela artikeln 

FRÅN FORSKARFRONTEN.

Boktips för dig som vill fördjupa dig i nyttan av bredband för företagsutveckling på landsbygden.
Boktips

NYA VISIONER FÖR LANDSBYGDEN.


Relationen mellan stad och land är under ständig diskussion. I urbaniseringens tidevarv koncentreras människor, företag och service till städerna. Hur kan landsbygden utvecklas under dessa förutsättningar? Hur bygger vi kreativa och inkluderande samhällen på landsbygden? Hur kan en positiv och inkluderande framtidsvision skapas för framtidens landsbygd? I den här boken ger elva forskare från olika discipliner och lärosäten sina perspektiv på just dessa frågor.

Ett av avsnitten är skrivna av Brita Hermelin och Dick Magnusson från Linköpings Universitet. Den artikeln handlar särskilt om hur bredband kommer till nytta för företagsutveckling på landsbygden.

Boken finns bland annat på Bokus 
Skärgårdarnas Riksförbunds bredbandsgrupp. Foto: RoseMarie Hellén, Vinön

SRF: STÖDSYSTEMET ÄR FELAKTIGT UTFORMAT.


Skärgårdarnas riksförbund består av kust- och ö-föreningar från stora delar av Sverige. Bredbandsfrågan är ett av deras mest prioriterade arbetsområden.
– Vi har idag ett stödsystem som premierar stora system och ansökningar från stora bolag vilket gör att våra medlemmar i vissa fall inte har någon möjlighet att få bredband till sina öar, säger Sune Fogelström som leder deras bredbandsgrupp och även är ordförande för förbundet...


Läs hela artikeln 

HALLÅ DÄR, LENA ERIXON!

På vilket sätt kommer Trafikverkets uppdrag från regeringen att underlätta för bredbandsutbyggnaden på landsbygden?

Fler anläggningsplatser vid vägen kan påskynda bredbandsutbyggnaden.
Vi öppnar för fler anläggningsplatser av bredband vid vägen samt föreslår ett etappvis införande av den nya inriktningen för nedgrävning av ledningar från 1 april 2019.

För att få en snabb implementering av den nya inriktningen i den första etappen fastställer Trafikverket tillfälliga regler och krav efter dialog med branschen.

Implementeringsplanen gör att ledningsägarna kan börja använda de nya möjligheterna snabbare, redan innan alla regelverk och villkor har tagits fram och är förhandlade.

Trafikverket kommer att förstärka med personal i fält för att stötta ledningsägarna men även för att kontrollera att besluten följs.  

Trafikverket har också förstärkt sin organisation internt som hanterar ledningsärenden vilket har förkortat handläggningstiden avsevärt.

Lena Erixon, generaldirektör, Trafikverket

INTERNATIONELL UTBLICK.

Bybor i Michaelston-y-Fedw som var delaktiga i att bygga bygdens bredband.

GIGABITHASTIGHETER I WALESISK BY.


Det finns mycket att lära från andra länder ute i världen när det gäller att bygga bredband på landsbygden. I byn Michaelston-y-Fedw utanför Cardiff i södra Wales gick byborna samman och gjorde allt arbete med gemensamma krafter.
– Vi fick bredbandet fritt installerat och investerarna kommer få tillbaka sina pengar med god förtjänst inom tre år, säger Carina Dunk som är en av alla aktiva bybor...


Läs hela artikeln 

ÅRETS KOMMUN SAMT LOKALA UTVECKLINGSGRUPP.


Riksorganisationen Hela Sverige ska leva utser varje år årets kommun samt årets lokala utvecklingsgrupp. Årets kommun 2018 blev Vingåkers kommun. Kommunen har utfört ett viktigt arbete för att hela kommunen ska leva och för att skapa balans mellan tätort och landsbygd.

Infrastruktur, service och bredband ska stärkas i alla byar och ungas engagemang tas tillvara i kommunens utvecklingsarbete. Sammantaget är Vingåkers kommun en förebild för hur en kommuns landsbygder kan stärkas och utvecklas!

Årets lokala utvecklingsgrupp 2018 blev Kristdala Samhällsförening. Föreningen har förbättrat bygdens infrastruktur på mängder av områden: säkra skolvägar, fiberutbyggnad och ytor för spontanidrott är några lyckade satsningar. Genom ett gott samarbete med kommunen har föreningen bidragit till att inflyttningen till Kristdala ökat markant – vilket visar att föreningens arbete ger resultat och bygger för framtiden!

ÅRETS KOOPERATIV.


Coompanion är en nationell förening som stöttar kooperativa företag. Varje år utser de tillsammans med Arbetsgivarföreningen KFO och We Effect årets kooperativ och för 2018 vann Tvärålunds byalag.

– Tvärålunds byaförening är ett gott exempel på hur kooperativ möter lokala behov och skapar hållbar och inkluderande tillväxt, säger Gordon Hahn ordförande i Coompanion och även ordförande i juryn.

På de tolv år som byaföreningen verkat har man lyckats med mycket i den lilla byn på ca 500 invånare. Att skapa finansiering till en ny perrong så att tåget stannar i byn och möjliggör pendling till Umeå är hittills det mest avgörande. Nya familjer har flyttat in, huspriserna har stigit och det har också underlättat för boende att ta lån för renoveringar och utbyggnader med mera.
BYANÄTSFORUM

Byanätsforum är ett nätverk med bredbandsföreningar som driver byanät runt om i Sverige. Nätverket drivs av Hela Sverige ska leva, Coompanion och LRF.


Vill du ändra hur du får dessa meddelanden?
Du kan uppdatera dina instälningar eller avsluta dina prenumeration