Dags att söka bredbandsstöd.

Idag den 18 maj öppnar Post- och telestyrelsen upp för ansökan till deras nationella bredbandsstöd. Fram till den 9 augusti kan du skicka in ansökan.
– Många byar har indikerat att de är i startgroparna för att söka stöd i år vilket är mycket positivt eftersom det är första året byanäten kan söka på likvärdiga villkor, säger Anna Johansson, ledare Byanätsforum.

I år finns det 1,6 miljarder kronor att ta del av och de pengarna ska fördelas över våra tre landsdelar Norrland, Svealand och Götaland. Stödet ger bidrag till så kallat homes passed, alltså bredbandsnätet fram till en avlämningspunkt där fastighetsägaren sedan själv ska finansiera sista biten fram till huset.

Både privata och offentliga aktörer kan söka stöd för att bygga ut bredband. Nationella operatörer, stadsnät och bredbandsföreningar kan söka stödet om de uppfyller kraven. PTS ger stöd för utbyggnad av bredbandsinfrastruktur som möjliggör överföring av data med en hastighet om minst 1 Gbit/s för slutkund.

I och med att det är ovanligt mycket pengar i potten just i år ökar också chanserna att just ert byggprojekt ska bli tilldelade stöd. Det är dessutom lättare att bli tilldelade stöd för högre stödbelopp än under kommande år om inga ytterligare stödpengar tillförs från staten.

Alla frågor ni vill ställa om utlysningen och bredbandsstödet gör ni i själva ansökningsportalen. Där kommer sedan alla frågor och svar ligga öppet efter att de anonymiserats så att alla kan ta del av dem efteråt.

Så här skapar du en inloggning till portalen:

Så här hittar du i PTS portal och påbörjar en ansökan:

 

Läs mer:

PTS startsida för bredbandsstödet

Tidigare genomförda webbinarier om bredbandsstödet

Scroll to Top