Byanätsforum – nu en bredare och vassare organisation

Sedan våren 2018 har Byanätsforum successivt övergått från Bredbandsforum till riksorganisationen Hela Sverige ska leva i samarbete med Coompanion och LRF. – Byanätsforum har fått stöd ur landsbygdsprogrammet och kommer att vila på fyra ben; rådgivning, nätverk, företrädarskap och information, säger Anna Johansson på det nya kansliet.