Verksamhetsledare som är bra på att leda projekt.

Byanätsforum söker en verksamhetsledare som ser vikten av bredbandsföreningarnas lokala arbete och vill lyfta det nationellt genom företrädarskap, värdeskapande, nätverksbyggande, information och rådgivning samt kvalitetsarbete. Du bör vara intresserad av teknikutveckling på bredbandsområdet och utveckling av organisatoriska lösningar som kan underlätta för medlemsföreningarna. Du kommer att ha ansvar för administration, ekonomi och personal, vara projektledare för föreningens projekt och dela ledarskapet med styrelsen i demokratisk anda.

Byanätsforum ideell förening är en nationell organisation som stödjer de sammanslutningar på landsbygden som bygger och driver egna bredbandsnät. Föreningens främsta uppgift är att företräda bredbandsföreningarnas gemensamma intressen, främja erfarenhetsutbyte, ge information och rådgivning, ta fram avtal och lösningar som stödjer kvalitetsutveckling av organisation, drift och säkerhet hos bredbandsföreningarna.

Arbetsuppgifter:

Företräda och representera Byanätsforum och dess medlemmar samt lyfta betydelsen av medlemmarnas lokala arbete. Bygga relationer och nätverk med myndigheter och relevanta organisationer lokalt, regionalt och nationellt.

Skapa ökat värde för medlemmarna genom omvärldsbevakning och påverkansarbete, utveckling av tekniska och organisatoriska lösningar samt avtal och affärsmöjligheter. Hålla sig uppdaterad inom teknik- och kvalitetsutveckling på digitaliserings- och bredbandsområdet.

Upprätthålla god kommunikation och goda relationer med föreningens medlemmar, projektmedarbetare och samarbetspartners. Skapa mötesplatser och nätverk samt bidra till kompetensutveckling och kvalitetsarbete genom möten, kurser och konferenser.

Arbeta med att hållbart utveckla och finansiera den fortsatta verksamheten inom Byanätsforum

Ekonomiskt ansvar både vad gäller projektbudget och framtida verksamhetsfinansiering.

Vara projektledare för föreningens projekt, se till att de följer plan och budget samt rapporteras enligt regelverk och tidsschema. Arbetsledning för övrig personal.

Personligt:

Vi har inga krav vad gäller kön eller ålder.

Vi förutsätter att du arbetar hemifrån och att du kan arbeta digitalt.

Resor inom Sverige kan förekomma.

Formell utbildning

Akademisk utbildning som är relevant för uppdraget eller motsvarande erfarenhet och kunskapsnivå.

Erfarenhet och kunskap

Ekonomiskt sinne: Förståelse för och erfarenhet av ekonomiskt ansvar för en organisation med redovisning och budgetuppföljning för både projektbudget och föreningens budget.

Generell kunskap om bredbandsområdet samt regeringens bredbandsmål. Meriterande att ha kunskap och förståelse för vad som krävs för att bygga ett byanät.

Erfarenhet av att skapa relationer med, samverka med och påverka offentliga organisationer, både lokalt, regionalt och nationellt.

Ledarerfarenhet inklusive personalansvar från demokratiskt styrda organisationer, gärna från ekonomiska föreningar som byggt bredband. Erfarenhet av att leda projekt.

Kunna uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska.

Meriterande är erfarenhet av organisations- och föreningsutveckling inklusive engagemangs- och delaktighetsskapande processer.

Förmågor

Förmåga att arbeta självständigt och skapa bra strukturer och metodik för att hantera många och olikartade arbetsuppgifter, som projektrapportering och dokumentation.

God förmåga att strukturera och leda processer samt slutföra och utvärdera uppgifter.

Kunna hitta ”rätt” person till arbetsgrupper samt skapa bra och enkla strukturer för informations- och kunskapsdelning med medarbetare, samarbetspartners och medlemsföreningar.

Kunna hitta och sortera relevant information om teknikutveckling och organisationslösningar som kan gagna medlemmarna samt förmedla den vidare på ett sätt som passar dem.

Anställning och information:

Tjänsten tillsätts under förutsättning att projektmedel beviljas.

Detta är en tillsvidareanställning på 100%

Tillträde 1 januari eller enligt överenskommelse

Lön: Fast månadslön

Arbetsplats: Där du bor

Krav: Körkort

Sista ansökningsdag: 29 november 2021

Intervjuer kommer att ske löpande under ansökningstiden.

Ansökan med personligt brev och cv sänds till byanatsforum@helasverige.se 

Upplysningar om tjänsten kan lämnas av:

Anna Johansson, ledare Byanätsforum, anna.johansson@helasverige.se 

Tillbaka till lediga tjänster

Scroll to Top