Ändrade förutsättningar för ekonomiska föreningar.

Den 15 februari 2022 ändrade Skatteverket sin syn gällande moms på kapitalinsatser, vilket innebär att moms ska läggas på nya insatser i ekonomiska föreningar som driver bredbandsnät.