Lediga tjänster hos Byanätsforum.

Byanätsforum har sökt finansiering för ett antal år framåt och om projektet beviljas går verksamheten in i en ny fas och tjänster behöver tillsättas.  – Byanätsforum ideell förening ser fram emot att få arbeta tillsammans med de efterfrågade medarbetarna för att både vidmakthålla och utveckla föreningen och dess verksamhet, säger styrelseledamoten Börje Green.