Månad: mars 2021

Installation av fiber

PTS underlättar för bredbandsföreningar.

Post- och telestyrelsen har nu presenterat underlaget för årets utlysning av deras bredbandsstöd. En viktig nyhet är att bredbandsföreningars insatser numera är stödberättigade. – Vi är tacksamma att myndigheten har lyssnat på oss och att våra medlemmar i år ska kunna söka stöd för fortsatt bredbandsutbyggnad, säger Anna Johansson, ledare för Byanätsforum.

Snart dags för årsstämma igen.

Med anledning av pandemin infördes tillfälliga bestämmelser för att kunna genomföra föreningsstämmor på ett säkert sätt under 2020. Den tillfälliga lagstiftningen gäller även under hela 2021. Dessa bestämmelser innebär att styrelsen inför en stämma kan ta vissa beslut om hur föreningsstämman ska genomföras, även om det strider mot stadgarna eller lagen om ekonomiska föreningar.

Bergkvara hamn

Mobilbaserade nät hindrar fiber.

Fast yttäckande radioaccess, på engelska Fixed Wireless Access, FWA, är en variant av trådlöst bredband med en fast mottagare på fastigheter. I Sverige idag levererar lösningen tiotals Mbit/s, alltså långt ifrån våra nationella gigabitmål. Trots det hindrar den tekniken att fiberprojekt blir tilldelade bredbandsstöd.

Styrelsen för Byanätsforum ideell förening.

Byanätsforum blir nationell intresseförening.

Den 1 mars 2021 bildades Byanätsforum ideell förening efter att en bildandestämma med ett efterföljande konstituerande styrelsemöte genomförts. – Stort tack till alla bredbandsföreningar, samarbetsorganisationer och personalen på kansliet som varit aktiva och gjort ett så bra förberedande arbete under senaste halvåret för att göra detta möjligt, säger Terese Bengard, nyvald ordförande för Byanätsforum ideell …

Byanätsforum blir nationell intresseförening. Läs mer »

Scroll to Top