Månad: maj 2020

Engagera era medlemmar.

I en förening är det styrelsen som företräder föreningen och tecknar firma utåt. Men det betyder inte att det är styrelsen som bestämmer allt och ska utföra alla arbetsuppgifter.

Det är fantastiskt att vara med i en förening.

Människor har i alla tider samarbetat i både mindre och större sammanhang. Redan på 1200-talet hittar vi kooperativliknande verksamheter och på 1800-talet finner vi de första etablerade kooperativa sammanslutningarna i form av ekonomiska föreningar.  I nutid finns flera exempel på både mindre och större föreningar som till exempel HSB, Folksam och Länsförsäkringar för att nämna …

Det är fantastiskt att vara med i en förening. Läs mer »

Ny kompletterande lag angående stämmor.

Tidigare har riksdagen beslutat att styrelser i ekonomiska föreningar tillfälligt kan frångå förekommande begränsningar gällande medlemmars möjligheter att utse ombud samt att poströster får tillämpas även om stadgarna inte anger det. De reglerna har dock utgått från att stämman har en fysisk plats men att medlemmarna ges alternativa möjligheter för sitt deltagande.

Byanätsforum bakom två regeringsuppdrag.

Med bara några dagars mellanrum ger regeringen två skilda uppdrag till två olika myndigheter efter hårt arbete från Byanätsforums sida. Det är Jordbruksverket och Post- och telestyrelsen som ska underlätta för stödmottagarna efter de nya direktiven. – Det känns mycket bra att departementen har tagit till sig av vår kritik av de olika stödmodellerna och …

Byanätsforum bakom två regeringsuppdrag. Läs mer »

Scroll to Top