Månad: mars 2020

Hälften av landsbygdsborna har bredband.

Idag presenterade Post- och Telestyrelsen sin årliga bredbandskartläggning. Den visar att landsbygderna fortfarande ligger långt efter tätorterna. – Bredbandsstrategins mål säger att 95 procent av alla hushåll och företag ska ha tillgång till 100 Mbit/s senast detta år och det kommer inte att nås, säger Anna Johansson på Byanätsforums kansli.

Inför kommande stämmor.

Nu närmar sig de årliga föreningsstämmorna för många av Byanätsforums medlemmar. Här kommer några tips på saker att tänka på inför och under stämmorna. – Skulle det till exempel finnas regler i föreningens stadgar som strider mot lagen så gäller inte längre de reglerna, tipsar Magnus Andersson från Byanätsforums kansli.

Scroll to Top