Månad: augusti 2019

Robust fiber – vad man ska tänka på vid grävarbete och förläggning.

Vid förläggning av kanalisation för fiber finns olika metoder att tillgå. I princip finns två huvudinriktningar. Schaktfria metoder och metoder för traditionell schakt. I de allra flesta projekt så används alltid en kombination av dessa metoder. Metodvalet är bland annat beroende på vilken typ av mark som finns i området, markägarens regelverk och tillgång till …

Robust fiber – vad man ska tänka på vid grävarbete och förläggning. Läs mer »

Robust fiber – vad man ska tänka på vid anläggning av Site och Nod.

Vid etablering av Siter och Noder för fiberinfrastruktur så finns det ett antal minikrav som behöver tas hänsyn till. Ursprung och skäl till kraven baseras på att kunna bistå med robust och säker digital infrastruktur till samhällsviktiga tjänster och för tjänsteleveranser av konsument, företag och operatörstjänster. Kraven styrs av kunders efterfrågan på tillgänglighet, men även …

Robust fiber – vad man ska tänka på vid anläggning av Site och Nod. Läs mer »

Ledningskollen – tjänsten som skyddar, sparar och underlättar.

Ledningskollen startades för tio år sedan med syfte att minska antalet avgrävningar. I dag är fler än 1000 ledningsägare med. För de allra flesta som planerar att göra markarbeten är det självklart att använda tjänsten för att undvika att skada ledningar. För ett byanät finns många skäl att använda Ledningskollen – gärna redan innan nätet …

Ledningskollen – tjänsten som skyddar, sparar och underlättar. Läs mer »

Trådlöst – ett viktigt alternativ.

När man talar om bredband på landsbygden är det oftast fiber man tänker på som den bästa lösningen. Men tack vare nya tekniker och det nylanserade Robust Radio-konceptet är trådlösa lösningar något att titta närmare på. – Robust Radio kommer verkligen att hjälpa slutkunden eller den som är upphandlare att veta vad man ska kräva …

Trådlöst – ett viktigt alternativ. Läs mer »

Arbete vid datorn

Checklista för viktiga förvaltningsplaner.

Bredbandsforums arbetsgrupp Infrastruktur för digitalisering har tillsammans med Byanätsforum tagit fram en checklista som ska ligga till grund för att skapa utförliga förvaltningsplaner för byanäten. Byanätsforum har nu fått ta över checklistan och kommer under hösten att utveckla den ytterligare. – Vi ser att de flesta byanät nu går in i en förvaltningsfas och vi …

Checklista för viktiga förvaltningsplaner. Läs mer »

Kommun och invånare i nära samarbete.

2006 bildades KrsNet i finska Kristinestad cirka 10 mil söder om Vasa. Några år tidigare hade de varit och besökt Tavelsjö Byanät strax norr om Umeå och blivit inspirerade till att dra igång sin verksamhet. KrsNet är ett andelslag, det vill säga samma som en ekonomisk förening och därmed mycket lika våra svenska bredbandsföreningar som …

Kommun och invånare i nära samarbete. Läs mer »

Uppkopplat – Larv Längjum Fiber.

Vara kommun hade delat in landsbygden i 10 områden där fiberföreningar avsågs att bildas av de boende, sedan skulle kommunen äga stamnätet som föreningarna hjälpte till att bygga medan föreningarna bara skulle äga sina områdesnät. Föreningarna fick inte upphandla egen entreprenör till sitt egna fibernät utan det skulle skötas av kommunen. Trots en avgift till …

Uppkopplat – Larv Längjum Fiber. Läs mer »

Vi vill se hårdare krav i kommande bredbandsstöd.

Byanätsforum som drivs genom ett samarbete mellan Hela Sverige Ska Leva, LRF och Coompanion, lämnade i dag in sitt svar på Post- och telestyrelsens (PTS) frågor om framtidens bredbandsstöd. I remissvaret förespråkar vi gemensamt att högre krav ska ställas på aktörer på bredbandsmarknaden att slutföra sina projekt i tid. Risken är annars att utbyggnaden på …

Vi vill se hårdare krav i kommande bredbandsstöd. Läs mer »

Scroll to Top