Månad: juni 2019

Magnus Andersson är författare till Fiberhandboken 2.2.

Ny upplaga av Fiberhandboken.

Nu finns Fiberhandboken 2.2 – Handbok för Fibernätsföreningar att läsa. Detta är den sjunde upplagan av handboken som är utformad för att vara ett stöd för fibernätsföreningar som har formen ekonomisk förening.

Byanätsforums nationella konferens 2019

Byanätsforum samlar landets byanät till konferens.

Den 10 oktober arrangerar Byanätsforum tillsammans med landets regionala bredbandskoordinatorer en konferens med regionala träffar som knyts samman med videolänk. – Det jag tycker är mest spännande med det här upplägget är att det blir en kombination av lokalt, regionalt och nationellt, säger Tommy Nilsson från Byanätsforums kansli.

Scroll to Top