Månad: mars 2019

Bli din egen kommunikationsoperatör.

Hela Sverige ska leva i Dalarna har dragit igång en mycket intressant förstudie med målet att bredbandsföreningar ska kunna bli sina egna kommunikationsoperatörer. Vinsten blir lägre avgifter och pengar som stannar i bygden. – Målet är att hitta en modell för en kooperativ kommunikationsoperatör som kan erbjuda mer stadslika priser till sina kunder, säger Mats …

Bli din egen kommunikationsoperatör. Läs mer »

Gotland var första region att bli helt fibrerat 2017.

Paraplyföreningen som vill verka underifrån.

Fibernät Gotland är en så kallad paraplyförening vars enda syfte är att stötta sina medlemsföreningar i olika processer. Det kan handla om gemensamma avtal, utbildningar och andra samarbeten. – Paraply blir egentligen lite fel för vi vill ju inte vara över någon annan utan mer som ett kitt mellan föreningarna, säger ordföranden Mikael Carlsson Kerstell.

Utvärdering av bredbandsstödet klar.

Institutionen för stad och land vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, har haft i uppdrag att utvärdera bredbandsstödet i innevarande programperiod. Nu är rapporten klar och inskickad till Jordbruksverket. – I maj kommer den att finnas på Jordbruksverkets webbplats i sin helhet men vi kan redan nu dela med oss av sammanfattningen, säger Yvonne Gunnarsdotter, universitetslektor på …

Utvärdering av bredbandsstödet klar. Läs mer »

Börje Green, Silpinge Fiber

Uppkopplat – Silpinge Fiber.

Kraftsamling gav bredband Några eldsjälar bildade en ekonomisk förening oktober 2014 för att förverkliga ett fibernät inom ett avgränsat område. Ingen i föreningens interimistiskt valda styrelse hade kunskap eller erfarenhet över hur detta skulle gå till. Inledningsvis besöktes alla fastighetsägare för att teckna fastighetsavtal och markupplåtelseavtal. En konsult anlitades på rekommendation av kommunen för att …

Uppkopplat – Silpinge Fiber. Läs mer »

Scroll to Top