Månad: mars 2019

Bli din egen kommunikationsoperatör.

Hela Sverige ska leva i Dalarna har dragit igång en mycket intressant förstudie med målet att bredbandsföreningar ska kunna bli sina egna kommunikationsoperatörer. Vinsten blir lägre avgifter och pengar som stannar i bygden. – Målet är att hitta en modell för en kooperativ kommunikationsoperatör som kan erbjuda mer stadslika priser till sina kunder, säger Mats …

Bli din egen kommunikationsoperatör. Läs mer »

Gotland var första region att bli helt fibrerat 2017.

Paraplyföreningen som vill verka underifrån.

Fibernät Gotland är en så kallad paraplyförening vars enda syfte är att stötta sina medlemsföreningar i olika processer. Det kan handla om gemensamma avtal, utbildningar och andra samarbeten. – Paraply blir egentligen lite fel för vi vill ju inte vara över någon annan utan mer som ett kitt mellan föreningarna, säger ordföranden Mikael Carlsson Kerstell.

Fusion gav starkare förening.

I Säffle kommun har tio fiberföreningar gått samman till en större enhet som nu omfattar nästan hela kommunens landsbygd. Fusion blev valet när det blev svårt att hitta folk till styrelser och andra uppdrag.  – Det gäller att ha ordning och reda på alla papper, det är det viktigaste av alltihop, säger Torbjörn Axelsson på …

Fusion gav starkare förening. Läs mer »

Arbetet med att anlägga fibernätet i Nordingrå engagerade många.

Paraplyförening i Nordingrå skapade engagemang.

Ett stort område med 70 små byar utspridda och mycket kuperad terräng skapade problem när fiber skulle dras i Nordingrå socken i Ångermanland. Lösningen blev att bryta ner arbetet i 17 byprojekt med en övergripande paraplyförening som skötte all koordinering. – Vi hade inte lyckats genomföra det hela om vi inte hade gjort på det …

Paraplyförening i Nordingrå skapade engagemang. Läs mer »

Utvärdering av bredbandsstödet klar.

Institutionen för stad och land vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, har haft i uppdrag att utvärdera bredbandsstödet i innevarande programperiod. Nu är rapporten klar och inskickad till Jordbruksverket. – I maj kommer den att finnas på Jordbruksverkets webbplats i sin helhet men vi kan redan nu dela med oss av sammanfattningen, säger Yvonne Gunnarsdotter, universitetslektor på …

Utvärdering av bredbandsstödet klar. Läs mer »

Crowd Doing Vuollerim – 21-24 Maj 2019.

Bredbandet möjliggör att kunskap och utveckling kan verka och spridas över hela världen. Lappländska Vuollerim har tagit fasta på detta och flera av bygdens företag och föreningar är inblandade i olika satsningar som lockat intresse över hela världen. – Det vi har på gång nu är ett event där vi för samman olika nätverk som …

Crowd Doing Vuollerim – 21-24 Maj 2019. Läs mer »

Börje Green, Silpinge Fiber

Uppkopplat – Silpinge Fiber.

Kraftsamling gav bredband Några eldsjälar bildade en ekonomisk förening oktober 2014 för att förverkliga ett fibernät inom ett avgränsat område. Ingen i föreningens interimistiskt valda styrelse hade kunskap eller erfarenhet över hur detta skulle gå till. Inledningsvis besöktes alla fastighetsägare för att teckna fastighetsavtal och markupplåtelseavtal. En konsult anlitades på rekommendation av kommunen för att …

Uppkopplat – Silpinge Fiber. Läs mer »

Scroll to Top